Tęcza-Paciorek Anna Marta, Wróblewski Krzysztof, Dostęp podejrzanego do akt postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania po nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/3/41-57
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Dostęp podejrzanego do akt postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania po nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Streszczenie

Autorzy omawiają zagadnienie dostępu podejrzanego do akt postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania w świetle ostatnich zmian kodeksu postępowania karnego. Przedmiotem rozważań jest analiza nowych regulacji, w tym przede wszystkim art. 156 § 5a k.p.k. i art. 249a k.p.k., w kontekście realizacji prawa podejrzanego do obrony, zachowania standardów rzetelnego procesu oraz równości broni.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX