Stefanicki Robert, Dostęp osób poszkodowanych naruszeniami reguł konkurencji do dokumentów pozyskiwanych w postępowaniu publicznoprawnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2014/6/19-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dostęp osób poszkodowanych naruszeniami reguł konkurencji do dokumentów pozyskiwanych w postępowaniu publicznoprawnym

W ostatnich kilkunastu latach jesteśmy świadkami dużej dynamiki i dokonującej się modyfikacji podejścia do rozumienia istoty i celów ochrony prawnej konkurencji. W konsekwencji powstały zróżnicowane mechanizmy służące pełnemu jej zabezpieczeniu. Zmieniła się, w wyniku przejrzystej linii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) , optyka stosowania tych mechanizmów przez uwzględnienie w całokształcie instrumentów stojących na straży reguł konkurencji, uzupełniającej wobec ich publicznoprawnej ochrony, konstrukcji cywilnoprawnej, ukierunkowanej na zabezpieczenie interesów ekonomicznych podmiotów poszkodowanych jej zakłóceniami.

W Zielonej Księdze w sprawie roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej z 19 XII 2005 oraz Białej Księdze w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji z 2 IV 2008 Komisja Europejska zaliczyła przysługujące...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX