Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej - OpenLEX

Bandarzewski Kazimierz, Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/6/38-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej

Słowa kluczowe: decyzja ustalająca warunki zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dostęp do drogi publicznej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, droga wewnętrzna, służebność drogowa

1.Wprowadzenie

Dostęp działki budowlanej do drogi stanowi jeden z podstawowych warunków umożliwiających jej zagospodarowanie, w tym przede wszystkim jej zabudowanie.

Sama realizacja inwestycji budowlanej byłaby niezmiernie utrudniona, o ile w ogóle możliwa, gdyby wykonawca miał trudności z dowozem chociażby materiałów budowlanych na teren budowy.

W związku z tym problematyka dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej powinna być precyzyjnie uregulowana, ponieważ stanowi to jeden z warunków uzyskania pozwolenia na budowę bądź skutecznego dokonania zgłoszenia budowy w trybie art. 30 Prawa budowlanego .

Istniejąca w tym zakresie regulacja normatywna wydaje się być stosunkowo precyzyjna, aczkolwiek w niektórych sytuacjach wymaga ona dodatkowej interpretacji.

Przedmiotem tego artykułu będzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX