Dostęp do informacji publicznej w polskim związku sportowym - OpenLEX

Ćwikła Michał, Dostęp do informacji publicznej w polskim związku sportowym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/11/48-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dostęp do informacji publicznej w polskim związku sportowym

Polski związek sportowy jest prywatnoprawną organizacją działającą na podstawie przepisów ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie . Podmiot ten otrzymuje dotacje od ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, a tym samym dysponuje majątkiem publicznym. Nie pozwala to jednak na automatyczne i generalne ustalenie, że w przypadku każdego wniosku o udostępnieniu informacji publicznej polski związek sportowy zobowiązany jest stosować ustawę z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej . W przypadku gdy informacje objęte wnioskiem o udostępnienie informacji nie dotyczą publicznoprawnej sfery działalności polskiego związku sportowego ani gospodarowania przez polski związek sportowy mieniem publicznym, nie stanowią one informacji o sprawie publicznej i polski związki sportowy nie ma obowiązku ich ujawnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX