Opaliński Bartłomiej, Dostęp do informacji publicznej jako emanacja zasady jawności życia publicznego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/7-8/35-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dostęp do informacji publicznej jako emanacja zasady jawności życia publicznego

Słowa kluczowe: jawność, informacja publiczna, dostęp do informacji, orzecznictwo

1.Wprowadzenie

Transparentność w życiu publicznym jest jedną z wysokich wartości pozostających pod ochroną ustawodawcy. Jest także jednym z podstawowych wyznaczników istnienia realnego ustroju demokratycznego . Nieuzasadnione ograniczanie takiej jawności powoduje sytuację, w której obywatele są poddani uprzedmiotowieniu. Nie są bowiem traktowani jako suweren posiadający w swoich rękach najwyższą władzę w państwie, tylko jako zobowiązani do realizowania konkretnych dyrektyw płynących od ustawodawcy, którego wszak wybrali do realizacji demokracji przedstawicielskiej. Dochodzi wówczas do zachwiania idei społeczeństwa obywatelskiego rozumianego jako wspólnota mająca określony poziom świadomości społecznej i realizująca określone cele .

Jawność życia publicznego wpisuje się w całokształt prawnych mechanizmów pozwalających sprawować kontrolę społeczną nad władzą publiczną. Celem owej transparentności wyrażającej się w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX