Piskorz-Ryń Agnieszka, Wyporska-Frankiewicz Joanna, Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych. Zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2016/4/35-59
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych. Zagadnienia wybrane

1.Wprowadzenie

  Celem artykułu jest zaprezentowanie relacji między dostępem do informacji publicznej a ochroną informacji niejawnych . Przede wszystkim zostanie w nim ukazany związek między ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych . Podjęta analiza będzie ukierunkowana na problematykę ochrony informacji niejawnych, przedstawiono relacje, jakie zachodzą między u.d.i.p. a u.o.i.n., w tym związek między pojęciem „informacja publiczna” a pojęciem „informacje niejawne” oraz problematykę u.o.i.n. jako ustawy szczególnej wobec u.d.i.p., a także po części zagadnienia u.o.i.n. jako podstawy odmowy dostępu do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia decyzji administracyjnej o odmowie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych. W ramach prac parlamentarnych T. Górzyńska postulowała, aby ustawa o dostępie do informacji publicznej była „ustawą matką”,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX