Dostawa wody pitnej jako przedmiot koncesji na usługi komunalne - OpenLEX

Srokosz Tomasz, Dostawa wody pitnej jako przedmiot koncesji na usługi komunalne

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/4/42-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dostawa wody pitnej jako przedmiot koncesji na usługi komunalne

W ciągu 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce gminy stopniowo rezygnowały z bezpośredniego wykonywania zadań własnych, dopuszczając do ich realizacji, zgodnie z zasadą subsydiarności, przedsiębiorców. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę to jeden z tych obszarów działalności komunalnej, w którym obecność przedsiębiorców niezależnych od gmin jest ciągle stosunkowo nieznaczna. Artykuł ma na celu wykazanie, że i ta działalność może być z powodzeniem powierzona poza strukturę gminy. Już obecnie istnieją ku temu podstawy prawne, a jedną z nich stanowi ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Gmina w przypadku powierzenia zaopatrzenia w wodę przedsiębiorcy, zachowuje funkcje regulacyjne, gwarantujące w pełni nadzór nad realizacją tego zadania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX