Sławicki Paweł, Sławicki Piotr, Doręczenia pism za pośrednictwem komornika sądowego w postępowaniu zabezpieczającym, klauzulowym i egzekucyjnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/11-12/75-87
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Doręczenia pism za pośrednictwem komornika sądowego w postępowaniu zabezpieczającym, klauzulowym i egzekucyjnym

Słowa kluczowe: odpis wniosku, doręczenia w postępowaniu cywilnym, doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego, postępowanie zabezpieczające, postępowanie klauzulowe, postępowanie egzekucyjne

1.Uwagi wstępne

Doręczanie przesyłek sądowych ma istotne znaczenie praktyczne dla biegu postępowania cywilnego, przede wszystkim w kontekście skuteczności dokonywanych czynności procesowych, w tym wydanych orzeczeń sądowych. Wadliwość doręczenia przesyłki może generować daleko idące skutki w postaci braku możliwości podjęcia dalszych czynności procesowych, a w skrajnych wypadkach prowadzić nawet do nieważności postępowania ze względu na pozbawienie możności obrony swych praw przez stronę postępowania .

Z uwagi na wskazane następstwa prawne, zagadnienie doręczeń jest istotne dla organów stosujących prawo, w szczególności sądów powszechnych. Na skutek tzw. dużej nowelizacji z 2019 r. wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące doręczeń przesyłek sądowych za pośrednictwem komornika sądowego. Celem regulacji było...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX