Doradca restrukturyzacyjny jako pełnomocnik procesowy - OpenLEX

Janda Paweł, Doradca restrukturyzacyjny jako pełnomocnik procesowy

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/3/335-346
Autor:
Rodzaj: artykuł

Doradca restrukturyzacyjny jako pełnomocnik procesowy

Słowa kluczowe: doradca restrukturyzacyjny, pełnomocnik procesowy, sprawa upadłościowa, sprawa restrukturyzacyjna, postępowanie cywilne

1. Wśród podmiotów uprawnionych do sprawowania funkcji pełnomocnika procesowego znajduje się doradca restrukturyzacyjny. Zgodnie z art. 87 k.p.c. doradca restrukturyzacyjny może być pełnomocnikiem procesowym w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Na tle art. 87k.p.c. w odniesieniu do pełnomocnictwa procesowego doradcy restrukturyzacyjnego pojawiają się dwa zagadnienia, które nie zostały jak dotąd wyjaśnione w literaturze ani nie znalazły odzewu w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Pierwsze z nich związane jest z potrzebą odpowiedzi na pytanie, czy pełnomocnikiem procesowym może być tylko osoba fizyczna posiadająca status doradcy restrukturyzacyjnego czy też uprawnienie takie ma osoba prawna i inna jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Drugie zagadnienie wiąże się z brakiem definicji ustawowej sprawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX