Ochocińska Karolina, Dopuszczalność zawarcia ugody sądowej w sprawie o uznanie czynności prawnej upadłego za bezskuteczną

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/10/18-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność zawarcia ugody sądowej w sprawie o uznanie czynności prawnej upadłego za bezskuteczną

Celem artykułu jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność zawarcia ugody sądowej w sprawie o uznanie czynności prawnej upadłego za bezskuteczną. Zagadnienie to przysparza trudności ze względu na złożoną naturę ugody sądowej. Łączy ona w sobie cechy czynności materialnoprawnej oraz czynności procesowej. Dodatkowe utrudnienie stanowi rozbieżność poglądów na temat konstrukcji skargi pauliańskiej, zwłaszcza kwestia istnienia stosunku zobowiązaniowego między wierzycielem pauliańskim oraz osobą trzecią. Uzupełnienie rozważań stanowi odniesienie się do regulacji przewidzianej w Prawie upadłościowym . W tym zakresie omówienia wymaga ocena bezwzględnie wiążącego charakteru norm przewidujących skutki uwzględnienia powództwa pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX