Artykuły
Opublikowano: ST 2019/9/32-40
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność uczestnictwa wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w organach spółki prawa handlowego

Katalog tzw. ograniczeń antykorupcyjnych jest niezwykle rozbudowany w szczególności w odniesieniu do wójtów (burmistrzów i prezydentów miast). W demokratycznym państwie prawa nie budzi wątpliwości potrzeba istnienia mechanizmów prawnych zwalczających zachowania korupcyjne mogące się pojawić w związku z wykonywaniem funkcji publicznej. Skoro jednak przepisy antykorupcyjne ze swej istoty reglamentują konstytucyjnie gwarantowane swobody, to regulacje te muszą być możliwie precyzyjne. Niniejszy artykuł stanowi próbę wykazania tego, jak niejednoznaczne są przepisy normujące zakaz bycia członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz jak rozbieżne w konkluzjach mogą być wykładnie tychże regulacji prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację