Artykuły
Opublikowano: PS 2019/11-12/38-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność sądowej modyfikacji sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC po jej wyczerpaniu

Słowa kluczowe: umowa ubezpieczenia, suma gwarancyjna, wyczerpanie sumy gwarancyjnej, wykonanie zobowiązania, zasady współżycia społecznego

1.Wprowadzenie

Kwestia dopuszczalności sądowej modyfikacji sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC od wielu lat wywołuje dyskusję w doktrynie i rozbieżności praktyce orzeczniczej. Przyczyn można wskazać przynajmniej kilka: prawna charakterystyka sumy gwarancyjnej (wyznacza granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, stanowiąc jednocześnie podstawę dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki), która powinna działać hamująco na dopuszczalność jej modyfikacji w trakcie trwania stosunku z umowy ubezpieczenia; właściwości konstrukcyjne umowy ubezpieczenia (losowy charakter tej umowy, możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej w umowie za zapłatą wyższej składki); brak instrumentów prawnych ewidentnie nadających się do sądowej modyfikacji sumy gwarancyjnej. Ostatecznie te argumenty nie okazały się przesądzające. Kluczowa była zbyt niska wysokość sumy gwarancyjnej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?