Rogala Elżbieta, Dopuszczalność rejestracji urzędów gmin w systemie NIP i VAT obok lub zamiast samych gmin

Artykuły
Opublikowano: FK 2007/9/21-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność rejestracji urzędów gmin w systemie NIP i VAT obok lub zamiast samych gmin

Nie sposób uznać, iż rejestracja urzędów gmin w systemie NIP i VAT obok lub zamiast samych gmin jest prawnie i podatkowo niedopuszczalna.

Na taką bowiem niedopuszczalność wskazuje postępowanie części organów podatkowych, które wysyłając wezwania do rejestracji w systemie VAT adresowane do samych gmin, wymagają, by podatnikiem podatku VAT była wyłącznie sama gmina jako podmiot wykonujący działania we własnym imieniu i na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Uznają bowiem, iż podatnikiem takim jest wyłącznie gmina, a nie obsługujący ją urząd gminy, mimo iż często w praktyce to właśnie urząd także (lub wyłącznie on sam) rozlicza cały podatek VAT za gminę i ewentualnie także za siebie (od czynności samego urzędu) składając jedną deklarację VAT-7 ze swoimi oznaczeniami identyfikacyjno-rejestracyjnymi przyjętymi dla rozliczeń podatkowych.

Zdaniem większości urzędów skarbowych, tylko gmina, a nie reprezentujący ją urząd, działa we własnym imieniu i na własny rachunek oraz na własną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX