Dopuszczalność przeprowadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym dowodu na okoliczność informacji uzyskanych od osoby... - OpenLEX

Strzelecki Daniel, Dopuszczalność przeprowadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym dowodu na okoliczność informacji uzyskanych od osoby rozpytanej albo wypytanej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/7-8/86-112
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność przeprowadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym dowodu na okoliczność informacji uzyskanych od osoby rozpytanej albo wypytanej

Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki dopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania dowodowego w procesie karnym informacji traktujących o okolicznościach czynu zabronionego, a uzyskanych od osoby rozpytanej albo wypytanej, przez przesłuchanie funkcjonariusza organu procesowego, który rozpytanie przeprowadził albo przez przesłuchanie osoby niereprezentującej takiego organu, która zrealizowała wypytanie. Zagadnienie związane z dowodzeniem polegającym na przesłuchaniu funkcjonariusza na okoliczność wypowiedzi osoby rozpytanej budzi liczne wątpliwości w judykaturze i doktrynie prawa karnego procesowego. Autor opracowania opowiedział się za dopuszczalnością takiego dowodzenia w szerokim zakresie i to zarówno polegającego na przesłuchaniu funkcjonariusza organu procesowego co do treści wypowiedzi osoby rozpytanej, jak i na przesłuchaniu tzw. osoby prywatnej na okoliczność danych, które przekazał jej podmiot wypytany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX