Wojtach Jacek, Dopuszczalność przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na samą spółkę

Artykuły
Opublikowano: PPH 2011/6/40-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na samą spółkę

Na tle art. 10 kodeksu spółek handlowych istnieje możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę, przy spełnieniu wymaganych przepisem przesłanek . Przepis nie wyłącza spośród kręgu przejemców samej spółki, niemniej jednak taka możliwość jest podawana w wątpliwość. Artykuł stawia sobie za zadanie określenie prawnej dopuszczalności takiego przeniesienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX