Dopuszczalność podziału zysku powstałego w wyniku połączenia spółek - OpenLEX

Pyzio Karolina, Dopuszczalność podziału zysku powstałego w wyniku połączenia spółek

Artykuły
Opublikowano: PPH 2013/5/44-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność podziału zysku powstałego w wyniku połączenia spółek

Połączenie spółek kapitałowych może prowadzić do akumulacji tych spośród pozycji kapitałów własnych, które w świetle ogólnej reguły ustanowionej w kodeksie spółek handlowych , podlegają doliczeniu do tzw. limitu dywidendy i mogą zasadniczo być redystrybuowane pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) spółki. Źródło pochodzenia dodatkowych sum oraz obowiązujące regulacje w przedmiocie ochrony majątku spółek kapitałowych – zarówno polskie, jak i europejskie – wywołują jednak w praktyce nieuzasadnione wątpliwości co do możliwości uwzględnienia ich w toku ustalania maksymalnej kwoty, która może być przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników (akcjonariuszy). Niniejszy artykuł stanowi ocenę dopuszczalności podziału zysku powstałego w wyniku łączenia spółek w kontekście obowiązujących regulacji z zakresu prawa spółek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX