Dopuszczalność i celowość zastrzegania zadatku przy umowie sprzedaży warunkowej - OpenLEX

Osajda Konrad, Dopuszczalność i celowość zastrzegania zadatku przy umowie sprzedaży warunkowej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2009/3/32-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność i celowość zastrzegania zadatku przy umowie sprzedaży warunkowej

Prima facie umowa warunkowa i zadatek zmierzają do osiągnięcia odmiennych celów: warunek osłabia więź kontraktową (uzależniając wykonanie zobowiązania od zdarzenia przyszłego i niepewnego), a zadatek zwiększa siłę tej więzi (grożąc określonymi sankcjami za jej zerwanie czy niewypełnienie). Praktyka obrotu skłania do postawienia pytania o celowość i sensowność zastrzegania zadatku przy warunkowych umowach sprzedaży.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX