Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/9/104-110
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dokumentowanie praw do świadczeń z ZFŚS pracowników oraz członków rodziny

Zwrot „socjalny” w nazwie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wskazuje na funkcje, jakie powinien on pełnić w zakładzie pracy. Jego podstawową funkcją jest ochrona interesów socjalnych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, rozumiana jako usługi świadczone na rzecz wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi, pomocy materialnej i pomocy na cele mieszkaniowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację