Dokonywanie czynności dyspozytywnych o charakterze materialnym w procesie z powództwa prokuratora na rzecz oznaczonej osoby - OpenLEX

Franusz Anna, Dokonywanie czynności dyspozytywnych o charakterze materialnym w procesie z powództwa prokuratora na rzecz oznaczonej osoby

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/9/109-130
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dokonywanie czynności dyspozytywnych o charakterze materialnym w procesie z powództwa prokuratora na rzecz oznaczonej osoby

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest problematyce dopuszczalności dokonywania czynności dyspozytywnych o charakterze materialnym w procesie wytoczonym przez prokuratora na rzecz oznaczonej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem zrzeczenia się roszczenia i zawarcia ugody – jako dyspozycji wywołujących skutek materialnoprawny. W rozważaniach uwzględniono tak sytuację, w której osoba, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, wstąpiła do sprawy, jak i okoliczność jej niewstąpienia do procesu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX