Dokąd zmierza apelacja w postępowaniu cywilnym - OpenLEX

Zembrzuski Tadeusz, Dokąd zmierza apelacja w postępowaniu cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/7-8/47-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dokąd zmierza apelacja w postępowaniu cywilnym

Słowa kluczowe: środki zaskarżenia, środki odwoławcze, apelacja, wymagania pisma procesowego, postępowanie międzyinstancyjne, jawność postępowania, skład sądu, reforma postępowania cywilnego

1.Wprowadzenie

W czerwcu 1999 r. sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Wypiórkiewicz na łamach dziennika „Rzeczpospolita” opublikował artykuł pt. „Dokąd zmierzasz, kasacjo?” , w którym odniósł się do dokonywanych przeobrażeń systemu środków zaskarżenia. Ówczesna kasacja, funkcjonująca jeszcze jako zwyczajny środek zaskarżenia , zyskiwała nowy kształt i charakter dzięki wzbogaceniu jej o instrument selekcji dopuszczalnych skarg w postaci tzw. przedsądu kasacyjnego , który stał się istotnym i trwałym jakościowym regulatorem dostępu do Sądu Najwyższego . Autor postawił wówczas pytanie o cel dokonywanych zmian, analizował związane z nimi oczekiwania oraz oceniał szanse ich realizacji. Rozważania koncentrowały się wokół optymalizacji postępowania kasacyjnego jako instrumentu kontroli orzeczeń sądowych. Komentowane w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX