Sutor Julian, Dochodzenie roszczeń przez obywateli miejscowych zatrudnionych na umowach o pracę w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych

Artykuły
Opublikowano: PS 2013/11-12/74-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dochodzenie roszczeń przez obywateli miejscowych zatrudnionych na umowach o pracę w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych

I.

Współcześnie, głównie ze względów ekonomicznych, do powszechnej praktyki międzynarodowej należy zatrudnianie miejscowych obywateli w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych państw obcych, przeważnie jako najniższej kategorii personelu, czyli personelu służby.

W niniejszym artykule podjęto próbę naświetlenia sytuacji prawnej tych tysięcy obywateli miejscowych, którzy są lub byli zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych na podstawie umów o pracę. Sprawa ta tym bardziej zasługuje na uwagę, że w miarę upływu lat przybywa sporów na tle tych umów, które kierowane są na drogę sądową. Liczba tych sporów ustępuje jedynie liczbie spraw związanych z naruszaniem przepisów drogowych przez dyplomatów i konsulów.

Wbrew pozorom, dochodzenie roszczeń z tytułu umów o pracę nie jest łatwe, głównie ze względu na konieczność pogodzenia przepisów z zakresu prawa pracy ze statusem prawnomiędzynarodowym szefów i członków personelu przedstawicielstw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX