Artykuły
Opublikowano: FK 2017/4/28-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dochody własne powiatów i miast na prawach powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Artykuł przedstawia problematykę dochodów powiatów i miast na prawach powiatów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ich charakteru prawnego. Analiza orzecznictwa pozwala przyjąć, że dochody własne powiatów i miast na prawach powiatu, o których mowa w przepisie art. 23 ust. 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, należy uznać nie za ryczałtowe pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, lecz za ryczałtowe wynagrodzenie za podejmowane czynności polegające na zarządzaniu tymi nieruchomościami za Skarb Państwa. Powyższe prowadzi zaś do uznania, iż zadania zlecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa mogą być wykonywane jedynie w zakresie określonym przez wysokość otrzymanych dotacji. Nie ma podstaw prawnych do ich dofinansowywania ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, bowiem żaden przepis rangi ustawowej nie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych, jeżeli poziom środków przekazanych w formie dotacji nie jest wystarczający.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?