Kowalski Michał, Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na przykładzie specustawy drogowej

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/3/14-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na przykładzie specustawy drogowej

Środki finansowe otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości stanowią dochody publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Dla JST te odszkodowania są dochodami bieżącymi, które pozostają jednak poza reżimem prawnym ustawy o finansach publicznych w zakresie planowania budżetowego z uwagi na brak rozwiązań systemowych w prawie finansowym i materialnym oraz proceduralnym prawie administracyjnym. Autor omawia ten problem na przykładzie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej specustawą drogową, zaznaczając, że dotyczy to również innych odszkodowań z tytułu realizacji inwestycji publicznych, np. związanych z mistrzostwami EURO 2012. Postuluje, aby już na etapie planowania inwestycji inwestorzy informowali JST o możliwości pojawienia się środków z tytułu odszkodowań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX