Malinowski Dariusz M., Dobrowolne zbycie udziałów w spółce w celu ich umorzenia

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/6/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dobrowolne zbycie udziałów w spółce w celu ich umorzenia

W ostatnich kilkunastu miesiącach daje się zaobserwować wyraźne zwiększenie zainteresowania działalnością w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wśród małych, a nawet mikroprzedsiębiorców. Jest to jedna z konsekwencji przyjęcia nowych rozwiązań podatkowych i parapodatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Dotknęły one przede wszystkim przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzenie skrajnie demobilizującej, procentowo naliczanej od dochodów i w bardzo znikomej części zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów składki zdrowotnej spowodowało znaczący spadek rentowności u każdego z nich. Stąd wspomniana w pierwszym zdaniu tendencja, która znajduje już potwierdzenie statystyczne, dotycząca rejestracji nowych i wybudzania zawieszonych spółek z o.o. I właśnie w tych istniejących pojawia się często konieczność przeprowadzenia zmian restrukturyzacyjnych, spłaty występujących wspólników itp. Warto zatem przypomnieć tryb i zasady niektórych z nich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX