Wassermann Wojciech, Dobrowolne poddanie się karze w sprawach poważnych – przeżytek czy może szansa dla wymiaru sprawiedliwości?

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/6/54-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dobrowolne poddanie się karze w sprawach poważnych – przeżytek czy może szansa dla wymiaru sprawiedliwości?

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzenia na pytanie, czy instytucja dobrowolnego poddania się karze w sprawach poważnych jest nadal możliwa do wykorzystania w praktyce, jak również próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak można przywrócić jej faktyczne zastosowanie w procesie karnym (karnym skarbowym) w szerszym zakresie niż dotychczas.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX