Kamińska Katarzyna, Dobro dziecka jako nadrzędna wartość przysposobienia zagranicznego

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/2/33-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dobro dziecka jako nadrzędna wartość przysposobienia zagranicznego

Słowa kluczowe: przysposobienie zagraniczne w Polsce, wymagania dotyczące zagranicznego przysposobienia w Polsce, dobro dziecka, przysposobiony, rodzic przysposabiający

1.Uwagi wprowadzające

Przysposobienie we współczesnym prawie definiuje się jako nawiązanie między przysposabiającym a przysposobionym stosunku rodzinnoprawnego podobnego do tego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. Odwołując się do poglądów Marka Andrzejewskiego, „przysposobienie jest formalnym usankcjonowaniem fikcji społecznej, poprzez ustanowienie w sposób urzędowy prawnej więzi, na wzór tej, jaka łączy rodziców z dziećmi” . Między stronami tego stosunku powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między dzieckiem a jego naturalnymi rodzicami. Należy przy tym zauważyć, że przysposobienie nie jest jednolitą instytucją prawną, ponieważ niekiedy kreuje stosunek prawnorodzinny tylko między samym przysposabiającym a przysposobionym, bez skutków dla innych członków rodziny.

Używane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojęcie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX