Musiał Krzysztof J., Dlaczego rak nie jest rybą, czyli słów parę o sankcji VAT i ostatnich perturbacjach z nią związanych

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/6/17-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dlaczego rak nie jest rybą, czyli słów parę o sankcji VAT i ostatnich perturbacjach z nią związanych

Niniejszy artykuł porusza zagadnienia związane z dopuszczalnością nałożenia sankcji administracyjnej w VAT, czyli tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego, oraz charakteru tej sankcji. Wykazano w nim także niedopuszczalność aktualnie występującej praktyki administracyjnej polegającej na wydawaniu i realizacji decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego, w której dochodzi również do zabezpieczenia tejże sankcji z art. 112c ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX