Wiącek Marcin, Dialog między sądami administracyjnymi a Trybunałem Konstytucyjnym

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2021/1-2/236-248
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dialog między sądami administracyjnymi a Trybunałem Konstytucyjnym

Streszczenie: Artykuł dotyczy relacji między sądami administracyjnymi a Trybunałem Konstytucyjnym. W Polsce jedynym organem, który ma kompetencję do kontroli z mocą powszechnie obowiązującą konstytucyjności przepisów prawa, jest Trybunał Konstytucyjny. Sądy mogą kierować do Trybunału pytania prawne w sprawie zgodności z Konstytucją przepisu, który ma znaleźć zastosowanie w sprawie sądowej (art. 193 Konstytucji). Niemniej jednak sądy posiadają – na podstawie art. 8 ust. 2 Konstytucji – kompetencję do bezpośredniego stosowania Konstytucji. Kompetencja ta umożliwia sądowi wykorzystanie regulacji konstytucyjnej w rozstrzyganej sprawie, co nie oznacza naruszenia zakresu kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. W artykule przedstawiono kilka spraw, w których orzekały zarówno sądy administracyjne, jak i Trybunał Konstytucyjny. Analiza tych spraw świadczy o tym, że sądy administracyjne i Trybunał Konstytucyjny prowadzą ze sobą efektywny dialog orzeczniczy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX