Dezynwoltura ustawodawcy - refleksje nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - OpenLEX

Ciechorski Jan, Dezynwoltura ustawodawcy - refleksje nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/2/9-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dezynwoltura ustawodawcy - refleksje nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Słowa kluczowe: psychiatra, opinia, przymus bezpośredni, Konstytucja RP

Ustawą z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw dokonano poważnej zmiany niektórych zakresów dotychczasowych regulacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej . Zmiany te były oczekiwane przez środowisko, jednakże wydaje się, że ustawodawca nie do końca przewidział skutki wprowadzonych zmian, które w mojej ocenie mogą być wręcz katastrofalne dla lecznictwa szpitalnego i to nie tylko z zakresu opieki psychiatrycznej. Powołana nowelizacja spotkała się z krytyczną oceną w środowisku lekarzy psychiatrów. W piśmiennictwie przedmiotu trafnie nowe rozwiązania poddano krytyce, podniesiono w niej wewnętrzną sprzeczność niektórych wprowadzonych przepisów, ich nieprzystawalność do polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz wprowadzanie prawnego ryzyka negatywnej oceny podejmowanych działań .

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, powstał on wskutek konieczności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX