Detaliczne obligacje skarbowe - istota, emisja, obrót - OpenLEX

Wajda Paweł, Detaliczne obligacje skarbowe - istota, emisja, obrót

Artykuły
Opublikowano: PPP 2010/3/56-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Detaliczne obligacje skarbowe - istota, emisja, obrót

Inwestorzy indywidualni w procesie budowania portfeli inwestycyjnych powinni przede wszystkim pamiętać o potrzebie wyznaczenia kompromisu między potencjalnym zyskiem, jaki dany portfel jest w stanie wygenerować, a ryzykiem, z jakim związane jest jego posiadanie. Relacja między zyskiem a ryzykiem dla aktywów finansowych może być w dużym uproszczeniu przedstawiona w sposób liniowy, to znaczy im większy jest (w relacji do zainwestowanej kwoty) potencjalny zysk, tym większe jest ryzyko związane z daną inwestycją . Każdy inwestor powinien w indywidualny sposób wyznaczyć tę relację, biorąc pod uwagę między innymi takie elementy, jak: horyzont czasowy inwestycji, osobiste nastawienie do ryzyka, aktualna sytuacja na rynku finansowym i prognozy dotyczące przyszłych wydarzeń, etap cyklu gospodarczego.

Inwestor, tworząc portfel inwestycyjny, musi pamiętać, że nawet w sytuacji, gdy portfel inwestycyjny ma mieć charakter ściśle spekulacyjny, to i tak konieczne jest jego odpowiednie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX