Deregulacja zawodów na przykładzie zawodu pracownika ochrony - OpenLEX

Kotowska Olga, Deregulacja zawodów na przykładzie zawodu pracownika ochrony

Artykuły
Opublikowano: PPH 2016/11/47-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Deregulacja zawodów na przykładzie zawodu pracownika ochrony

Polska – przed wejściem w życie ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów – była rekordzistką w Europie pod względem liczby zawodów, do których dostęp był ograniczony. Taka sytuacja powodowała wiele niekorzystnych skutków w różnych dziedzinach życia zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Skłoniło to ustawodawcę do podjęcia działań w zakresie deregulacji niektórych zawodów. Zawodem objętym deregulacją stał się także zawód pracownika ochrony. Zmiana ta – jakkolwiek potrzebna – niesie też za sobą wiele niebezpieczeństw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX