Delegowanie pracowników za granicę - OpenLEX

Świtajska Magdalena, Delegowanie pracowników za granicę

Artykuły
Opublikowano: CDZ./7
Autor:
Rodzaj: artykuł

Delegowanie pracowników za granicę

Obowiązujące przepisy nie regulują odrębnie instytucji czasowego delegowania pracownika przez pracodawcę w Polsce do wykonywania pracy za granicą. Rozwiązanie takie może jednak być stosowane w oparciu o ogólne przepisy prawa pracy.

Z reguły wątpliwości nie nastręcza delegowanie pracowników do pracy za granicą na krótkie okresy (kilka lub kilkanaście dni, a nawet kilka tygodni), w celu wykonania doraźnych zadań wynikających z potrzeb pracodawcy. Do takiego delegowania najbardziej odpowiednie jest stosowanie instytucji podróży służbowej, zgodnie z przepisami art. 775 k.p.

Wątpliwości powstają natomiast w przypadkach delegowania pracowników do pracy za granicą na dłuższe okresy, w szczególności przekraczające 3 miesiące, w celu codziennego świadczenia tam pracy (np. w ramach tzw. secondmentu). Co do zasady do takiego delegowania nie powinno się stosować instytucji podróży służbowej, dlatego że obejmuje ona wykonywanie konkretnych, zleconych przez pracodawcę czynności, mających doraźny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX