Łętowska Ewa, Dekalog dobrego sędziego

Artykuły
Opublikowano: KRS 2016/1/5-8
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dekalog dobrego sędziego

Poprosiliśmy prof. Ewę Łętowską, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, o „dziesięć przykazań” dla sądownictwa.

Pierwsze – trzymaj się niezawisłości!

Od momentu, gdy powstało demokratyczne państwo, kierujące się prawem, nie było chyba wypadku, by rządzący głosili odrzucenie zasady niezawisłości sędziów. Więcej, nawet najbardziej odrażające, totalitarne i tyrańskie reżimy oświadczały ochoczo, że ich sędziowie orzekają w sposób niezawisły, a wyroki, które wydają, są rezultatem podporządkowania się prawu, wynikają z wiedzy, sumienia i głębokiego przekonania o ich słuszności. Są zatem w istniejących warunkach sprawiedliwe. Nawet najpaskudniejszy tyran nigdy nie posunął się do otwartego stwierdzenia, że w jego kraju regułą miałoby być wydawanie niesprawiedliwych wyroków przez uzależnionych od władzy sędziów...

Od lat krąży opowieść o Fryderyku Wielkim i młynarzu z Sans-Souci (parę dni temu przypomniał ją w Gazecie Ernest Skalski). Było podobno tak, że król pruski wybudował sobie pałacyk, by tam spokojnie zażywać odpoczynku. Ale...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access