Dekalog akcesyjny, czyli dziesięć argumentów Trybunału Sprawiedliwości przeciwko przystąpieniu Unii Europejskiej do... - OpenLEX

Wróbel Andrzej, Dekalog akcesyjny, czyli dziesięć argumentów Trybunału Sprawiedliwości przeciwko przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Artykuły
Opublikowano: EPS 2015/12/4-7
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dekalog akcesyjny, czyli dziesięć argumentów Trybunału Sprawiedliwości przeciwko przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W szeroko komentowanej opinii 2/13 Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Porozumienie w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie jest zgodne ani z art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej , ani z Protokołem nr 8 dotyczącym art. 6 ust. 2 TUE w sprawie przystąpienia Unii do Konwencji .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX