Definicja informacji przetworzonej. Postulaty de lege ferenda - OpenLEX

Kurek Justyna, Definicja informacji przetworzonej. Postulaty de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/12/65-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Definicja informacji przetworzonej. Postulaty de lege ferenda

1.Uwagi wstępne

Pojęcie „informacja przetworzona” nie jest wprost uregulowane w ustawie o dostępie do informacji publicznej . Ustawa definiuje jedynie zasady dostępu, stanowiąc w art. 3 ust. 1 pkt 1, że „prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego”. Brak normatywnej definicji oraz fakt nieuregulowania w ustawie kluczowych elementów konstrukcyjnych, takich jak pojęcia: „przetworzenie”, „interes publiczny” oraz „szczególna istotność”, powoduje rozbieżności w praktyce stosowania przepisów, w szczególności problemy na styku rozgraniczenia między prostą informacją publiczną, do której dostęp nie jest uzależniony od wykazania się jakimkolwiek interesem faktycznym lub prawnym oraz informacją przetworzoną, która może być przygotowana i udostępniona jedynie wnioskodawcy, który wykaże, że posiada szczególny interes publiczny w zaangażowaniu machiny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX