Jakubowski Aleksander, Decyzje w przedmiocie grantów naukowych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2015/5/77-94
Autor:
Rodzaj: artykuł

Decyzje w przedmiocie grantów naukowych

1.Wprowadzenie

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie formy prawnej, w jakiej zapadają indywidualne rozstrzygnięcia organów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ministra właściwego do spraw nauki – w sprawach przyznania dofinansowania projektu naukowego lub badawczo-rozwojowego (przyznania grantu). Akty te ustawodawca określa jako „decyzje” i reguluje odpowiednio w art. 33 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki , w art. 40 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w art. 13 i 14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki . Kwestią wymagającą zweryfikowania jest to, czy są to decyzje administracyjne w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego , czy też akty sui generis. Z tym wiąże się pytanie o tryb, w jakim są one wydawane – czy reguluje go wyłącznie procedura określona odpowiednio w ustawie o NCN, ustawie o NCBiR i u.z.f.n. oraz aktach wykonawczych do nich, czy również...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX