Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/10/9-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Decyzje posiadaczy w zakresie stosowania prawa jako źródło prawa i źródło rozwoju posiadania

Słowa kluczowe: posiadanie, źródła prawa, tworzenie prawa, zmiana prawa, funkcje posiadania

1.Wprowadzenie

Porządek instytucjonalny jest rodzajem sieci, której elementy łączą się w zależności od potrzeb. Wynikają one z postawionego celu. Porządek instytucjonalny stale się zmienia, bowiem podmioty społeczeństwa określają nowe cele działania. Dlatego rozumienie treści instytucji musi być „aktualizowane”, dostosowywane do bieżącego stanu innych elementów ładu instytucjonalnego . Dzieje się tak dlatego, że na normy prawne jako wyodrębniony system wpływają zjawiska społeczne i gospodarcze, które ten system otaczają (otoczenie norm prawnych). Najbliższym otoczeniem norm prawnych są inne reguły działania, normy, instytucje, należące do innych niż prawo zasobów. Dalszym otoczeniem zarówno prawa, jak i całego systemu normatywnego są wszelkie fakty, zjawiska i wydarzenia, związane z aktywnością człowieka, budowaniem przez niego interakcji z innymi ludźmi .

Wśród okoliczności wpływających na tworzenie (zmianę)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację