Nowość Lasiński-Sulecki Krzysztof, Decyzja wydana na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jako dowód w postępowaniu podatkowym dotyczącym prawa do odliczenia

Artykuły
Opublikowano: EPS 2023/5/21-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Decyzja wydana na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jako dowód w postępowaniu podatkowym dotyczącym prawa do odliczenia

W sprawach dotyczących odpowiedzialności podatkowej uczestników karuzeli podatkowych organy podatkowe wśród środków dowodowych przywołują niejednokrotnie decyzje wydane wobec innych uczestników tych karuzel na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług . Jakkolwiek decyzja wydana wobec innego podmiotu stanowi dokument urzędowy i może być dowodem w postępowaniu podatkowym, to posługiwanie się takim dowodem niesie wiele ryzyk. Może nawet skutkować ograniczeniem rudymentarnych praw procesowych podatnika. W artykule omówiono te ryzyka. Wskazano na możliwość naruszenia prawa unijnego wskutek nadmiernego wykorzystania wspomnianych decyzji w postępowaniu wyjaśniającym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX