Chmielewski Jan, Decyzja starosty w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu (art. 23 ust. 4 ustawy o lasach)

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/10/53-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Decyzja starosty w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu (art. 23 ust. 4 ustawy o lasach)

Celem artykułu jest ukazanie węzłowych problemów prawnych związanych z przebiegiem postępowania oraz wydawaniem decyzji w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją inwentaryzacyjną starosty. W analizie zarysowano kontury treściowe pojęć konstrukcyjnych wchodzących w skład normy określonej przepisem art. 23 ust. 4 ustawy z 2.09.1991 r. o lasach, w tym pojęcia przypadków losowych, uzasadniających wszczęcie postępowania oraz wydanie przedmiotowej decyzji. Ponadto uchwycono problematykę prawidłowego wyważania oraz harmonizacji interesów (wartości) przy wydawaniu tych decyzji, jak również zidentyfikowano ich podstawowe cechy. Oczekiwanym rezultatem badania była redukcja nieostrości normy statuowanej przepisem art. 23 ust. 4 ustawy o lasach, a jej praktyczną implikacją – przyczynienie się do pełniejszej realizacji ochrony interesów właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z równoczesnym poszanowaniem ochrony drzewostanów jako elementu środowiska naturalnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX