Gruszecki Krzysztof, Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych a zasada przezorności

Artykuły
Opublikowano: PiP 2007/3/85-98
Autor:
Rodzaj: artykuł

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych a zasada przezorności

I.Pojęcie zasady przezorności

Ochrona środowiska jest jednym z poważniejszych zadań, przed którym stoją współczesne społeczeństwa. Przejawia się to w tym, że właściwa ich realizacja powinna mieć charakter interdyscyplinarny z wykorzystaniem zarówno instrumentów prawnych, ekonomicznych, przyrodniczych, jak i technicznych . Ponadto, z uwagi na delikatność przedmiotu oddziaływania jakim jest środowisko, w procesie tym powinna mieć zastosowanie podstawowa zasada lekarska primum non nocere, gdyż w przypadku środowiska dużo łatwiej jest zapobiegać negatywnym oddziaływaniom niż przywrócić do stanu pierwotnego jego zdegradowane składniki .

Mając świadomość tego problemu, już w Deklaracji Sztokholmskiej w sprawie naturalnego środowiska człowieka, przyjętej na konferencji ONZ 16 VI 1972, w zasadzie 2 określono, że "naturalne zasoby Ziemi włącznie z powietrzem, wodą, lądem, florą i fauną, a zwłaszcza reprezentatywne rodzaje naturalnych ekosystemów muszą być zachowane dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń w zależności od...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX