Wilk-Ilewicz Agnieszka, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia według wymogów prawa Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2015/4/52-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia według wymogów prawa Unii Europejskiej

I.Wstęp

Prawo ochrony środowiska jest obszarem regulacji prawnej, obejmującym zróżnicowane hierarchicznie akty prawne, w którym zostały sformułowane pojęcia prawne istotne dla tej regulacji oraz ogólne zasady prawa ochrony środowiska i służące ich realizacji instrumenty prawne .

Niebagatelne znaczenie w prawie ochrony środowiska mają zasady tego prawa, a w szczególności zasady prewencji, przezorności i zrównoważonego rozwoju. Zdarza się, że to powyższe zasady stanowią takie doprecyzowanie przepisów, że rozwój gospodarczy prowadzony jest w sposób zapewniający symbiozę z przyrodą oraz oszczędne korzystanie z dóbr i racjonalną konsumpcję połączoną z wykorzystywaniem odpadów.

W art. 86 polskiej Konstytucji nie tylko nałożono na każdego obowiązek dbałości o stan środowiska, ale także jednocześnie wskazano, że każdy ponosi odpowiedzialność, „kto swoim postępowaniem, zachowaniem przyczynia się do jego pogorszenia. Każdy, komu zagraża szkoda w wyniku bezprawnego oddziaływania na środowisko, może żądać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX