Żak-Stobiecka Anna, Decyzja o pozwoleniu na budowę a decyzja konserwatora zabytków pozwalająca na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/3/66-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Decyzja o pozwoleniu na budowę a decyzja konserwatora zabytków pozwalająca na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Słowa kluczowe: pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę, zmiana pozwolenia konserwatora zabytków, projekt budowlany, program prac, przeniesienie pozwolenia na budowę, przeniesienie decyzji konserwatorskiej, wojewódzki konserwator zabytków, decyzja administracyjna, strony postępowania administracyjnego

1.Wstęp

W doktrynie prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego Paweł Chmielnicki zasadnie stwierdza, że: „(...) prawo samo generuje spory, same konstrukcje prawne mogą prowadzić do blokady procesów decyzyjnych. A przecież to właśnie normy prawne powinny dostarczać takich rozwiązań dylematów decyzyjnych, które pozwalają sporów uniknąć.” . Natomiast Piotr Dobosz podnosi, że: „Na postrzeganie współczesnego modelu prawa ochrony zabytków implikacyjny wpływ ma doktrynalne odchodzenie od modelu traktowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w konwencji ochrony rozdrobnionej i rozłącznej (osobno: zabytki, muzealia, archiwalia, materiały biblioteczne) na rzecz zintegrowanej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX