Kędzierski Maciej Aleksander, Debanking/derisking wobec międzynarodowego systemu AML/CFT(2) oraz szczególnych rozwiązań dla instytucji obowiązanych wynikających z art. 41 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (część 2)

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/6/66-85
Autor:
Rodzaj: artykuł

Debanking/derisking wobec międzynarodowego systemu AML/CFT(2) oraz szczególnych rozwiązań dla instytucji obowiązanych wynikających z art. 41 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (część 2)

Streszczenie

Cum tardius statuis, nitidioribus putes (Kiedy decydujesz wolniej, myślisz mądrzej)

M. A. Kędzierski

Przedsięwzięcia określane jako debanking i derisking nie powinny być mylone z racjonalnie wykonywanymi i prawnie ustalonymi procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Rodzajowe niedopuszczanie do produktów i usług instytucji obowiązanych nie ma racjonalnego uzasadnienia w zakresie zapewniania bezpieczeństwa finansowego czy gospodarczego. W konsekwencji te dwa rodzaje działań mogą przyczyniać się do wzrostu zagrożenia i odejścia potencjalnych klientów do obszaru czarnej i szarej sfery gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX