Szumiło-Kulczycka Dobrosława, Dalsze wykorzystywanie materiałów z kontroli operacyjnej (uwagi na tle art. 168b k.p.k.)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/10/107-120
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dalsze wykorzystywanie materiałów z kontroli operacyjnej (uwagi na tle art. 168b k.p.k.)

W dniu 15.04.2016 r. zaczął obowiązywać nowy przepis kodeksu postępowania karnego – art. 168b. Zgodnie z jego treścią: „Jeżeli w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej na wniosek uprawnionego organu na podstawie przepisów szczególnych uzyskano dowód popełnienia przez osobę, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej lub przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego popełnionego przez inną osobę niż objęta zarządzeniem kontroli operacyjnej, prokurator podejmuje decyzję w przedmiocie wykorzystania tego dowodu w postępowaniu karnym”. Tożsame uregulowanie znalazło się w treści nowego art. 237ak.p.k. w odniesieniu do materiałów uzyskanych z podsłuchu procesowego. Ponieważ argumenty na rzecz określonego sposobu interpretacji tych przepisów są takie same, w dalszej części opracowania w celu uproszenia i skrócenia wywodu będę omawiać jedynie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX