Mudrecki Artur, Czynności wykonywane przez gminę niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2024/1/9-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czynności wykonywane przez gminę niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Streszczenie: W artykule dokonano analizy orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie braku możliwości opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez gminę jako organ władzy publicznej. Do działań gminy w tym zakresie zaliczamy m.in. usługi związane z edukacją szkolną i przedszkolną oraz z pomocą społeczną. Przedstawiono również najnowsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące usuwania azbestu i montażu odnawialnych źródeł energii, gdzie gmina nie występuje jako podatnik VAT. We wnioskach końcowych zaproponowano zmiany de lege lata i de lege ferenda pozwalające na uniknięcie sporów w przedstawionej problematyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX