Zieliński Kamil, Czy zatrudnienie cudzoziemców może być elastyczne?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2021/7/32-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy zatrudnienie cudzoziemców może być elastyczne?

Pierwszą, najważniejszą kwestią w zarządzaniu pracownikiem tymczasowym jest umiejętność rozumienia różnic pomiędzy leasingiem pracowniczym a coraz częściej pojawiającym się w polskim obrocie gospodarczym outsourcingiem personalnym. Leasing pracowniczy opiera się na ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, z której wynikają kwestie związane m.in. z równym traktowaniem, równą płacą, możliwym okresem pracy pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Agencja rozlicza się z pracodawcą za liczbę przepracowanych godzin swoich pracowników. Outsourcing personalny opiera się na Kodeksie cywilnym. W Europie Zachodniej stosowany jest do wykonywania danej czynności przez wyspecjalizowany zespół bez nadzoru klienta. W tym wypadku rozliczenie powinno być za wynik, czyli np. liczbę skompletowanych paczek, pomalowanych metrów, kilogramy uzyskanego mięsa. W Polsce outsourcing najczęściej stosowany jest jako ominięcie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pracodawcy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX