Kłosowicz Damian, Czy wynagrodzenie wspólników spółki kapitałowej za usługi świadczone na rzecz spółki stanowi "ukryty zysk" w rozumieniu przepisów o ryczałcie od dochodów spółek?

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/11/36-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy wynagrodzenie wspólników spółki kapitałowej za usługi świadczone na rzecz spółki stanowi "ukryty zysk" w rozumieniu przepisów o ryczałcie od dochodów spółek?

Sprzedaż usług na rzecz spółki kapitałowej przez jej wspólników jest często stosowaną praktyką, która ma na celu m.in. unikanie ekonomicznego podwójnego opodatkowania dochodów z tytułu prawa do udziału w takiej spółce. Problem może pojawić się przy świadczeniu takich usług w sytuacji, gdy spółka wybrała ryczałt od dochodów spółek jako formę opodatkowania z uwagi na ryzyko uznania wypłaconego wynagrodzenia za „ukryty zysk” podlegający opodatkowaniu. Prowadzone w niniejszym artykule rozważania mają na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy takie ryzyko jest zasadne z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego oraz aktualnych stanowisk organów podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX