Szlęzak Andrzej, Czy umowy gwarancyjne są potrzebne? (zastrzeżenie kary umownej a umowa gwarancyjna - polemicznie)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/7/131-141
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy umowy gwarancyjne są potrzebne? (zastrzeżenie kary umownej a umowa gwarancyjna - polemicznie)

1. Klauzule gwarancyjne – główne tezy Autora. W opublikowanym w „Państwie i Prawie” artykule P. Drapała odnosi się m.in. do „klauzul gwarancyjnych o celach i funkcjach tożsamych z karą umowną na wypadek odstąpienia” .

Tożsamość celów i funkcji takich klauzul i kary umownej prowadzi Autora do wniosku o niezasadności dopatrywania się w takich klauzulach tego, co w nich postanowiono. Zamiast tego należy widzieć w nich zastrzeżenie kary umownej – przede wszystkim tam, gdzie dłużnik miałby gwarantować spełnienie (przez samego siebie) świadczenia uzgodnionego w jakiejś innej umowie (którą określać tu będę mianem „merytorycznej”).

Niepokój Autora wzbudza w szczególności to, że skoro Sąd Najwyższy w uchwale z 20.11.2019 r. przesądził o niedopuszczalności zastrzegania kar umownych w odniesieniu do niewykonanych lub nienależycie wykonanych zobowiązań pieniężnych, to praktyka obrotu może wytworzyć instrumenty alternatywne – właśnie klauzule (umowy) gwarancyjne – w celu osiągnięcia funkcji i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX