Zimmermann Jan, Czy schyłek odwołania administracyjnego?

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/2/133-150
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy schyłek odwołania administracyjnego?

1. Sześćdziesięciolecie obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego jest m.in. okazją do przyjrzenia się tym jego podstawowym instytucjom, które nie tylko przetrwały próbę czasu, ale w nowej rzeczywistości demokratycznego państwa prawnego nabrały jeszcze większego znaczenia. Jedną z nich jest odwołanie administracyjne. W demokratycznym państwie prawnym cały system prawa, nie tylko system prawa administracyjnego, musi się opierać o zasadę, według której obywatel, do którego jest skierowana norma prawna, ma prawo ją zakwestionować. W takim państwie bowiem obywatel powinien być chroniony przed nadmierną jego ingerencją. Oczywiście, jeśli jest to norma generalna, a zwłaszcza powszechnie obowiązująca, środki służące do jej zakwestionowania są dla jednostki w istocie bardzo ograniczone albo praktycznie niemal abstrakcyjne. Jeśli jednak jest to norma indywidualna, skierowana do konkretnej osoby i wyznaczająca wprost uprawnienia lub obowiązki tej właśnie osoby, środki tego rodzaju...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy