Czy pracodawca może poddać pracownika badaniu alkomatem? - OpenLEX

Godusławska Agnieszka, Czy pracodawca może poddać pracownika badaniu alkomatem?

Artykuły
Opublikowano: CDZ./8
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy pracodawca może poddać pracownika badaniu alkomatem?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. Czy może jednak poddać pracownika badaniu alkomatem? Jakie inne środki dowodowe pracodawca może stosować w procesie toczącym się w przypadku odwołania pracownika od rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakładają na pracodawcę obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, wobec którego zachodzi podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Odsuwając pracownika od pracy, pracodawca musi poinformować pracownika o okolicznościach stanowiących podstawę jego decyzji.

Już samo zachowanie pracownika (np. awanturowanie się, zataczanie), a nawet wyczucie zapachu alkoholu może wzbudzać podejrzenie, że pracownik znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. Jeśli pracownik wyrazi na to zgodę, pracodawca może go zbadać alkomatem lub probierzem trzeźwości, przy czym pracownik może...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX